פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים יח ב

"ארחמך" - אאהבך כדמתרגם ואהבת לרעך (ויקרא יט) ותרחם