קטע:רש"י על תהלים יד ה

"שם פחדו פחד" - שנשתלם גמולו לבלשצר וכו'

"כי אלהים בדור צדיק" - בדורו של יכניה שהיו צדיקים