קטע:רש"י על תהלים יד ג

"הכל סר וגו'" - אין איש בחיילותיו מוחה בידו

"נאלחו" - נהפכו לקלקול