פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על תהלים יג ד

"פן אישן המות" - שהמיתה נקראת שינה וישנו שנת עולם (ירמיהו נא)