קטע:רש"י על תהלים יג ב

"עד אנה" - ד' פעמים כנגד ארבעה גליות ובשביל כל ישראל נאמר