קטע:רש"י על תהלים יב א

"על השמינית" - כנור של שמונה נימין