קטע:רש"י על תהלים יא ו

"פחים" - ל' פחמים

"זלעפות" - לשון שריפה ומנחם פתר אותו לשון שער קטב וכן (איכה ה) מפני זלעפות רעב (לקמן קיט) זלעפה אחזתני כלומר שערו שער (סא"א)