קטע:רש"י על תהלים יא ג

"כי השתות יהרסון" - על ידכם נהרגו כהני ה' הצדיקים שהם שתות של עולם

"צדיק מה פעל" - דוד שלא חטא מה פעל בכל זאת אתם תשאו עון ולא אני