קטע:רש"י על תהלים טז יא

"תודיעני ארח חיים" - לשון עתיד הוא ואינו לשון תפלה

"שבע שמחות" - שמחה שאין לה קץ ותכלה היא השמחה של עתיד (סא"א)

"את פניך" - שמחות אשר לפניך בכת הקרובה לך