קטע:רש"י על תהלים טז ג

"לקדושים אשר בארץ המה" - בשביל הקדושים אשר המה קבורים בארץ אשר התהלכו לפניך באמת

"ואדירי כל חפצי בם" - הם האדירים אשר כל חפצי בם וכל צרכי נעשים בשבילם