קטע:רש"י על תהלים טו ד

"נבזה בעיניו נמאס" - מי שהוא נבזה ברשעתו נמאס בעיניו של צדיק כגון חזקיהו שגירר עצמות אביו בבזיון

"נשבע להרע" - לעצמו ולא ימיר שבועתו ק"ו שאינה ממירה בדבר שאינה לרעתו (ה)

"ושוחד לא לקח" - על עני להרשיעו בדין להטות משפטו ועוד פירשוהו רבותינו לא לקח שוחד על נקי לנקותו בדינו ק"ו שאינו לוקח שוחד להטות המשפט

"לא ימוט" - והוא ראוי לגור באהליך (סא"א)

"לא ימוט לעולם" - אם ימוט אין מוטתו מוטה לעולם אלא מתמוטט ועולה