קטע:רש"י על תהלים טו ג

"לא רגל על לשונו" - אנקוש"א בלע"ז כמו וירגל בעבדך (שמואל ב יט) מזמור זה להודיע מדת חסידות

"ודובר אמת בלבבו" - הטוב שהוא אומר בלבבו הוא אמת ואינו אחד בפה ואחד בלב (סא"א)

"וחרפה לא נשא" - רפורט"א בלע"ז

"על קרובו" - אם עבר קרובו עבירה שיש בה עונש ענשו במשפט ולא נשא עליו חרפתו שיהא פתחון פה למחרף לומר כך עבר פלוני קרובך וחפית עליו