קטע:רש"י על תהלים ח ו

"ותחסרהו מעט מאלהים וגו'" - מאלהים ל' מלאכים שנתת כח ביהושוע להדמים החמה וליבש את הירדן במשה לקרוע מי ים סוף ולעלות למרום ובאליהו להחיות את המת