קטע:רש"י על תהלים ג ג

"אומרים לנפשי" - על נפשי

"אין ישועתה לו באלהים סלה" - לפי שבא על אשת איש