פתיחת התפריט הראשי

"ישחק ילעג ידבר" - לשון הוה הם משמשין