קטע:רש"י על תהלים ב ג

"ננתקה את מוסרותימו" - דישרונפרוימ"ש לויקוראנגל"ש בלע"ז אלו רצועות שקושרין העול בהם

"עבותימו" - לויקורדו"ש בלע"ז