קטע:רש"י על תהלים ב ב

"יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד וגו'" - ורוזנים שיניור"ש בלע"ז

"נוסדו" - לשון סוד פורקונשילרונ"ט בלע"ז ומה היא העצה