קטע:רש"י על תהלים א ה

"על כן וגו'" - דבוק הוא למקרא של אחריו