קטע:רש"י על תהלים א ג

"שתול" - פלנדי"ץ בלע"ז

"פלגי" - ראויארו"ש בלע"ז

"ועלהו לא יבול" - אפילו הפסולת שבו לצורך היא שיחתן של תלמידי חכמים לצורך היא וצריכה לימוד

"לא יבול" - לשון כמוש פלישטי"ר בלע"ז