רש"י על שמות ל לג

"ואשר יתן ממנו" - מאותו של משה

"על זר" - שאינו צורך כהונה ומלכות