קטע:רש"י על שמות ל לא

"לדרתיכם" - (הוריות יא) מכאן למדו רבותינו לומר שכולו קיים לעתיד לבא

"זה" - בגימ' תריסר לוגין הוו