פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות לח כח

"וצפה ראשיהם" - של עמודים מהן שבכולן כתיב וצפה ראשיהם וחשוקיהם כסף