קטע:רש"י על שמות לו ה

"מדי העבדה" - יותר מכדי צורך העבודה