קטע:רש"י על שמות לה ד

"זה הדבר אשר צוה ה'" - לי "לאמר" לכם: