קטע:רש"י על שמות לד לה

"והשיב משה את המסוה על פניו עד באו לדבר אתו" - וכשבא לדבר אתו נוטלו מעל פניו חסלת פרשת כי תשא