קטע:רש"י על שמות לד כז

"את הדברים האלה" - ולא אתה רשאי לכתוב תורה שבעל פה