קטע:רש"י על שמות לד יח

"חדש האביב" - חדש הביכור שהתבואה מתבכרת בבישולה