פתיחת התפריט הראשי

"אשריו" - (ע"ז מד) הוא אילן שעובדים אותו