קטע:רש"י על שמות לד ח

"וימהר משה" - כשראה משה שכינה עוברת ושמע קול הקריאה מיד וישתחו