קטע:רש"י על שמות לג כג

"והסרותי את כפי" - ואעדי ית דברת יקרי כשתסתלק הנהגת כבודי מכנגד פניך ללכת משם ולהלן

"וראית את אחורי" - הראהו קשר של תפילין