קטע:רש"י על שמות לג כ

"ויאמר לא תוכל וגו'" - אף כשאעביר כל טובי על פניך איני נותן לך רשות לראות את פני