קטע:רש"י על שמות לב ל

"אכפרה בעד חטאתכם" - אשים כופר וקנוח וסתימה לנגד חטאתכם להבדיל ביניכם ובין החטא