קטע:רש"י על שמות לב כט

"מלאו ידכם" - אתם ההורגים אותם בדבר זה תתחנכו להיות כהנים למקום (זבחים קטו)

"כי איש" - מכם ימלא ידו בבנו ובאחיו