קטע:רש"י על שמות לב כו

"מי לה' אלי" - יבא אלי

"כל בני לוי" - (יומא סו) מכאן שכל השבט כשר