פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות לב כא

"מה עשה לך העם הזה" - כמה יסורים סבלת שיסרוך עד שלא תביא עליהם חטא זה