קטע:רש"י על שמות לב ו

"וישכימו" - השטן זרזם כדי שיחטאו

"לצחק" - יש במשמע הזה גלוי עריות כמו שנאמר (בראשית לט) לצחק בי ושפיכות דמים כמו שנאמר (שמואל ב ב) יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו אף כאן נהרג חור