קטע:רש"י על שמות לב ג

"ויתפרקו" - לשון פריקת משא כשנטלום מאזניהם נמצאו הם מפורקים מנזמיהם דישקריי"ר (בלע"ז ענטלאזטעט)

"את נזמי" - כמו מנזמי כמו (שמות ט) כצאתי את העיר מן העיר