פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות לא ז

"ואת הארן לעדת" - לצורך לוחות העדות