קטע:רש"י על שמות לא ג

"בחכמה" - מה שאדם שומע דברים מאחרים ולמד

"ובתבונה" - מבין דבר מלבו מתוך דברים שלמד

"ובדעת" - רוח הקדש