פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות כ ח

"ועשית כל מלאכתך" - כשתבא שבת יהא בעיניך כאלו כל מלאכתך עשויה שלא תהרהר אחר מלאכה (מכילתא)