קטע:רש"י על שמות כט לב

"פתח אהל מועד" - כל החצר קרוי כן