קטע:רש"י על שמות כט כט

"לבניו אחריו" - למי שבא בגדולה אחריו

"למשחה" - להתגדל בהם שיש משיחה שהיא לשון שררה כמו (במדבר יח) לך נתתים למשחה (תהלים קה) אל תגעו במשיחי

"ולמלא בם את ידם" - ע"י הבגדים הוא מתלבש בכהונה גדולה