קטע:רש"י על שמות כט יח

"ריח ניחוח" - נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני

"אשה" - לשון אש והיא הקטרת איברים שעל האש