קטע:רש"י על שמות כט ט

"והיתה להם" - מלוי ידים זה לכהונת עולם

"ומלאת" - ע"י הדברים האלה

"יד אהרן ויד בניו" - במילוי ופקודת הכהונה