קטע:רש"י על שמות כט ה

"ואפדת" - קשט ותקן החגורה והסינר סביבותיו