קטע:רש"י על שמות כח כא

"איש על שמו" - כסדר תולדותם סדר האבנים אודם לראובן פטדה לשמעון וכן כלם