קטע:רש"י על שמות כו ל

"והקמת את המשכן" - לאחר שיגמור הקימהו

"הראית בהר" - קודם לכן שאני עתיד ללמדך ולהראותך סדר הקמתו