קטע:רש"י על שמות כו יח

"לפאת נגבה תימנה" - אין פאה זו לשון מקצוע אלא כל הרוח קרויה פאה כתרגומו לרוח עיבר דרומא