פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שמות כו טז

"עשר אמות ארך הקרש" - למדנו גבהו של משכן עשר אמות

"ואמה וחצי האמה רחב" - למדנו ארכו של משכן לכ' קרשים שהיו בצפון ובדרום מן המזרח למערב ל' אמה