קטע:רש"י על שמות כו ט

"וכפלת את היריעה הששית" - העודפת באלו העליונות יותר מן התחתונות

"אל מול פני האהל" - חצי רחבה היה תלוי וכפול על המסך שבמזרח כנגד הפתח דומה לכלה צנועה המכוסה בצעיף על פניה